دوستداران و حافظان طبیعت http://sngo.ir ساوه و زرندیه Thu, 03 Sep 2020 09:25:06 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.19 http://sngo.ir/wp-content/uploads/2016/12/s-z-ngo.jpg دوستداران و حافظان طبیعت http://sngo.ir 32 32 یک روز تعطیل در حاشیه دریاچه سد الغدیر ساوه. http://sngo.ir/1399/06/13/%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b3/ http://sngo.ir/1399/06/13/%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b3/#respond Thu, 03 Sep 2020 09:24:22 +0000 http://sngo.ir/?p=6790 واقعا فکر میکنید اینهایی که زباله ها را اینطوری ولو میکنند آدمهای بیسواد و فاقد مدارج دانشگاهی هستند.؟!
آیا ارتباط معنا داری بین تحصیلات آکادمیک و با فرهنگ بودن وجود دارد؟!
بین فکر کردن و تعقل ،با فرهنگ چطور؟!
من و شما چه نقشی میتوانیم داشته باشیم ؟
فقط غر بزنیم و شماتت کنیم یا….؟!

]]>
http://sngo.ir/1399/06/13/%db%8c%da%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%86%d9%87-%d8%b3%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b3/feed/ 0
آثار هنری استاد محمود هویدا روی چوب… http://sngo.ir/1399/06/13/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8/ http://sngo.ir/1399/06/13/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8/#respond Thu, 03 Sep 2020 09:23:49 +0000 http://sngo.ir/?p=6788 استاد هویدا ،عضو گروه حافظان طبیعت ساوه و زرندیه می‌باشند.

]]>
http://sngo.ir/1399/06/13/%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%86%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7-%d8%b1%d9%88%db%8c-%da%86%d9%88%d8%a8/feed/ 0
برای کوثر که آهنگش، سازِ طبیعتِ ایران را کوک می‌کند! http://sngo.ir/1399/06/13/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%ab%d8%b1-%da%a9%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af%d8%b4%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%90-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa%d9%90-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1/ http://sngo.ir/1399/06/13/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%ab%d8%b1-%da%a9%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af%d8%b4%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%90-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa%d9%90-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1/#respond Thu, 03 Sep 2020 09:22:52 +0000 http://sngo.ir/?p=6786 دقیقاً هشتاد و چهار سال پیش – ۴خرداد ۱۳۱۵ – انسانی در دیار حافظ شیرین سخن پا به عرصه‌ی وجود نهاد که شاید بیشتر از هر ایرانی دیگری برای حفظ موجودیت گنجینه‌های زیرزمینی آب ایرانیان تلاش کرده است. آن طفلِ دیروز؛ آهنگ کوثر – بنیانگذار دانش #آبخوانداری در جهان – نام دارد، مردی فرزانه و دانشمندی بین‌المللی که هنوز کودکِ درونش را به رسمیت می‌شناسد. آنها که این دانشی‌مردِ بزرگ را از نزدیک دیده‌اند، می‌دانند که چه می‌گویم. کوثر شاید طنازترین کودکِ هشتادو‌چهار ساله‌ای است که دنیا به خود دیده باشد؛ عارفی خوش صحبت و کاریکلماتورساز که عجیب جدی، خشک و منضبط به نظر می‌رسد. اما درست مانند آبخوان‌های درشت‌دانه‌ی #گربایگان_فسا، دل‌گُنده، بخشنده و با ظرفیت است و همچنان شیفته‌ی دانستن، بی‌پروا و شجاع – کلیپ‌های دوم تا چهارم بخشی از نظرات شجاعانه‌اش در مخالفت با احداث سد تنگ‌سرخ در باختر شیراز است – پیش می‌رود و به شاگردانش می‌آموزد …

۲️⃣ #محمد_درویش به عنوان فردی که از سی و سه سال پیش در بخش تحقیقات بیابان موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور افتخارِ شاگردی آهنگ کوثر را داشته است، بیش از هر کس دیگری، به کارگیری صفت استادتمامی را برای این دانشمند ایران‌دوست سزاوار می‌بیند. درباره‌اش یادداشت مفصلی در شماره نخست از دوره سوم #فصلنامه_طبیعت_ایران – عکس هشتم – منتشر کرده‌ام که امیدوارم سر فرصت و با چشمِ جان بخوانید و نشرش دهید تا جوانانِ وطن بدانند این کشور برای آنکه ایران بماند چه خونِ دل‌هایی برایش ریخته شده است …

۳️⃣ امروز و فردا تعطیل است. اما او با اینکه سالهاست از بازنشستگی رسمی‌اش گذشته، بدون دریافت ریالی بیشتر، همچنان در اتاق کار مشهورش در خیابان خاکشناسی شیراز مشغول است و همچنان از #خرخاکی به عنوان بهترین و بامرام‌ترین دوست همه‌ی زندگیش یاد می‌کند. قصه‌اش را در همان مقاله‌ نوشته‌ام. شما می‌توانید از صبح سه‌شنبه به او زنگ زده و نشانش دهید که ایرانیان هرگز فرزندان سلحشورش را فراموش نکرده و حرمت‌شان را پاس می‌دارند.

☎️: تلفن دفتر کارش: ۰۷۱۳۲۲۹۶۰۹۱

]]>
http://sngo.ir/1399/06/13/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%ab%d8%b1-%da%a9%d9%87-%d8%a2%d9%87%d9%86%da%af%d8%b4%d8%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%90-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa%d9%90-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1/feed/ 0
چرا «مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد»؟ http://sngo.ir/1399/06/13/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c/ http://sngo.ir/1399/06/13/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c/#respond Thu, 03 Sep 2020 09:22:37 +0000 http://sngo.ir/?p=6784 سیدنادر صادقی راد
رفتارشناس حیوانات
هفته‌نامه سلامت
۹۷/۲/۲۷

۳ تیپ مار وجود دارد: مارهای سمی، مارهای نیمه‌سمی و مارهای غیرسمی که اغلب از روی تفاوت‌های ظاهری مانند شکل بدن یا جای قرار گرفتن دندان‌ها یا شکل چشم‌ها می‌توان آنها را از هم تفکیک کرد. سم مار نوعی پروتئین است که با خوردن مشکلی برای انسان ایجاد نمی‌کند بلکه فقط با ورود به خون بر بدن مارگزیده اثر خود را آشکار می‌کند و گاه سبب مرگ قربانی شود. همه آنچه گفتم و می‌گویم به خاطر تاکید بر این نکته است که به مارها آسیبی نرسانید و صریح‌تر بگویم مارها را نکشید. با به کار بستن چند نکته ساده می‌توان در طبیعت از نیش مارها درامان ماند. بهترین کار این است که هنگام دیدن مار کاری به کار او نداشته باشید چون خطر عکس‌العمل مار موقعی که روی آن پا می‌گذارید یا در جای تنگی دربرابر شما گرفتار می‌شود، بسیار جدی است. سم مارها ۲ نوع است: هموتوکسین و نوروتوکسین که هر دو از راه خون تاثیرگذاری دارند. نوروتوکسین‌ها بر روی عضلات اثر می‌گذارند و قربانی براثر گزش مار براثر خفگی جان خود را از دست می‌دهد و هموتوکسین‌ها که باعث از بین رفتن گلبول‌های قرمز خون می‌شوند. گذشته از اثراتی که با ورود سم در خون دیده میشوند، شوک هم از آسیب‌های بسیار جدی در زمان مارگزیدگی است. حتی دیده شده انسانی که توسط مار غیرسمی گزیده شده، براثر شوک و ترس همان علائم گزش سمی را بروز داده است. هرچند کمک‌های اولیه برای پیشگیری از آسیب‌های مارگزیدگی مانند چاک دادن محل گزش و مکیدن محل زخم و بستن بالای محل بسیار سودمندند، اما هراسی که به فرد دست می‌دهد تجربه بسیار هولناکی است. تقریبا با اطمینان می‌گویم که بسیاری از افرادی که این کمک‌ها را به صورت نظری دیده‌اند، در شرایط عملی نمی‌توانند آنها را به کار ببندند. من خود ۲ بار مورد گزش مار قرار گرفته‌ام و به جرات به شما می‌گویم کمتر آسیبی را در طبیعت‌گردی می‌توان با این حس مقایسه کرد. ضرب‌المثل «مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد»، کاملا مفهوم این هراس را می‌رساند.

مارها با شکار موش‌ها که طعمه اصلی این خزنده است، باعث تعادل جمعیت موش در طبیعت و حفظ کشت و کار کشاورزان می‌شوند و از سوی دیگر در صنعت سرم‌سازی و داروسازی هم از سم مار استفاده می‌کنند.

درامان ماندن از مارگزیدگی در طبیعت کار پیچیده‌ای نیست. مارها نمی‌توانند بشنوند، اما نسبت به ارتعاش بسیار حساسند. کافیست چوبدستی با خود داشته باشید و هر چند قدم آنرا به زمین بزنید. ارتعاش حاصل از این برخورد مار را فراری می‌دهد و باعث می‌شود به شما نزدیک نشود. به عنوان طبیعت‌گردی که عمر خود را طبیعت گذرانده توصیه اکید می‌کنم هنگام طبیعت‌گردی با خود عصا یا چوبدست داشته باشید. مارگزیدگی بیشتر از دست یا پا است. برای آنکه دستتان را مار نگزد، دست را داخل زوایای پنهان و لای ترک سنگ‌ها وارد نکنید و پای خود را خوب بپوشانید و در صورت گزیدگی بعد از انجام کمک‌های اولیه درباره مار باید شوک را درمان کرد و به قربانی آرامش داد. موقع خوابیدن هم حتما از چادرهای زیپدار استفاده کنید چون غذا سبب جذب حیوانات می‌شود و اگر چادر ندارید، محل اسکان خود را در جاهای باز و به دور از رودخانه انتخاب کنید.

]]>
http://sngo.ir/1399/06/13/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%db%8c%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b1%db%8c%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d9%81%db%8c%d8%af-%d9%85%db%8c/feed/ 0
انداختن سنگ نادانی در چاه طبیعت ساوه و زرندیه.! http://sngo.ir/1399/06/13/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%88-%d8%b2/ http://sngo.ir/1399/06/13/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%88-%d8%b2/#respond Thu, 03 Sep 2020 09:22:02 +0000 http://sngo.ir/?p=6782 قدیمترها میگفتند:
یک دیوانه سنگی به چاه میاندازد که ۱۰۰ عاقل باید آن را بیرون بیاورند.!!!
حالا قضیه دزدیدن ۲ بره میش وحشی در خرقان هم مشابه این ماجراست.!
بره های مظلومی که الان میبایست در کوههای خرقان،خرامان و شادمان با مادرشان جست و خیز کنند ۷ روز است که آواره شهر و روستا شده و مریض شدند…!!

هر چند که کارکنان محیط زیست ساوه و زرندیه و حافظان طبیعت در این مدت ،نهایت تلاششان را برای سپردن بره ها به اهل فن داشتند ولی در هر صورت حیوان وحشی نیاز به مادری از جنس خودش دارد و تغذیه اولین شیر مادرش که خواص فراوان و معجزه آسایی داشته و از آن محروم شده اند.!

در هر صورت روز پنجشنبه ۱خرداد۹۹ به اتفاق دکتر میر اسلامی دامپزشک نخبه شهرستان ساوه پیش بره ها رفتیم و با توجه به اوضاع بدی که در اثر اسهال داشتند آنها را به کلینیک دامپزشکی دکتر خلج در ساوه رساندیم ….
دکتر خلج عزیز نیز چندتایی آمپول،آنتی بیوتیک و ویتامین برایشان تجویز کرد که امیدواریم آنها بتوانند سلامتی اشان را باز یابند.
قضیه سنگ جهالت هم اینست که این موجودات زیبا در عالم طبیعت، نه به دامپزشک محتاجند و نه آمپول و آنتی بیوتیک..
چرا اشرف مخلوقات ،کمی تعقل و تفکر نمیکند..؟!

]]>
http://sngo.ir/1399/06/13/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%86-%d8%b3%d9%86%da%af-%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d9%87-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%88-%d8%b2/feed/ 0
خیرات دوران کرونایی در ساوه ،جاری و ساری است. http://sngo.ir/1399/06/13/%d8%ae%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%87-%d8%8c%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b1/ http://sngo.ir/1399/06/13/%d8%ae%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%87-%d8%8c%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b1/#respond Thu, 03 Sep 2020 09:20:07 +0000 http://sngo.ir/?p=6779 آقای مهندس شابداغی از اعضای گروه حافظان طبیعت ساوه و زرندیه و مدیر شرکت کابل متال ساوه به همراه همکارانشان ،بذل عنایت فرموده و تعداد۳۶۰بطری روغن مایع خوراکی برای بیماران خیریه ام اس شهرستان ساوه اهدا نمودند.
برای ایشان و همه بانیان خیر آرزوی سلامتی و عاقبت به خیری آرزومندیم.

]]>
http://sngo.ir/1399/06/13/%d8%ae%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%87-%d8%8c%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%b1/feed/ 0
طماعان بالامبو در خرقان ،تهدیدی برای حیات وحش مظلوم.! http://sngo.ir/1399/06/13/%d8%b7%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%86-%d8%8c%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad/ http://sngo.ir/1399/06/13/%d8%b7%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%86-%d8%8c%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad/#respond Thu, 03 Sep 2020 09:19:51 +0000 http://sngo.ir/?p=6777 در روز جمعه ۲۶ اردیبهشت ۹۹ چند جوان از بخش مرکزی ساوه به طمع چیدن بالامبو یا باریجه که گیاه ممنوعه‌ای است عازم کوههای خرقان زرندیه میشوند….در کوه با دیدن میش وحشی در حال زایمان طمعشان افزون شده سریعا بره ها را دزدیده و حتی فرصت نمیدهند که حیوان دوبره تازه بدنیا آمده اش رالیسیده و پاک کند…
حافظان طبیعت بلافاصله با کسب خبر از جوامع محلی سراغ بره ها رفته و آنها را با هماهنگی رییس محیط زیست زرندیه به یکی از دامداران معتمد میسپارند تا با استفاده از شیر بز آنها را تغذیه کنند.
با اینکه بارها از طریق ادارات محیط زیست ساوه و زرندیه و حافظان طبیعت در خصوص دست نزدن به نوزادان و بچه های وحوش در فصل بهار در رسانه های مختلف اطلاع رسانی گردیده است.امامتاسفانه باز هم عده ای سودجو به هوای طمع خام دست به این کارهای غیر انسانی میزنند.!
معلوم نیست این بره ها چه وضعیتی داشته باشند؟ هر چند که همه سعی اشان را برای زنده ماندن و بازگشت به طبیعت آنها خواهند کرد.
از طرفی با این خطای غیر انسانی ،مادر بره ها نیز با توجه به پر بودن پستان‌هایش از شیر ،پس از چند روز به عفونت دچارشده و خواهد مرد….!
آیا وجدان این متخلفان نادان قبول میکند که سه موجود بیگناه به مرگ محکوم شوند.؟!

براستی چه باید کرد؟!

 

]]>
http://sngo.ir/1399/06/13/%d8%b7%d9%85%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%88-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%86-%d8%8c%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ad/feed/ 0
با چه زبانی باید گفت…؟! http://sngo.ir/1399/06/13/%d8%a8%d8%a7-%da%86%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%da%af%d9%81%d8%aa-%d8%9f/ http://sngo.ir/1399/06/13/%d8%a8%d8%a7-%da%86%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%da%af%d9%81%d8%aa-%d8%9f/#respond Thu, 03 Sep 2020 09:19:28 +0000 http://sngo.ir/?p=6775 بارها گفتیم که فصل بهار،فصل زادآوری و تولید مثل وحوش است.وقتی وارد طبیعت میشویم نباید ایجاد ترس و دلهره درساکنان آنجا کرده و نوزادان وحوش را از آنها جدا کنیم.
واقعا بعضی ها چه زبانی را متوجه میشوند؟!
زبان نرمش؟
زبان زور و تهدید؟
زبان آدمیزاد…؟!
این بره های میش وحشی ۴ روزه اند…!
همین جمعه ۲۶ اردیبهشت ۹۹ بدنیا آمدند و متخلفانی که برای چیدن گیاه ممنوعه بالامبو یا باریجه به کوه‌های خرقان رفته بودند به محض زایمان آنها را ربوده و حتی اجازه ندادند مادرشان بازبان آنها را پاک کند..!

ببینید درجه انسانیت را….!
و حالا این دو بره مظلوم آیا با خوردن شیر از این بز زنده خواهند ماند؟!
بدتر اینکه:
مادر آنها هم به جهت پر شیر شدن پستانها پس ازچند روز ازعفونت شدید پستان خواهد مرد.!!!

راستی بنظر شما با چه زبانی با این بظاهر آدمیان باید سخن گفت؟!

]]>
http://sngo.ir/1399/06/13/%d8%a8%d8%a7-%da%86%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%da%af%d9%81%d8%aa-%d8%9f/feed/ 0
چرا کاشت بادامچه در ساوه و زرندیه اهمیت دارد ؟! http://sngo.ir/1399/06/13/%da%86%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%88-%d8%b2%d8%b1%d9%86%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c-3/ http://sngo.ir/1399/06/13/%da%86%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%88-%d8%b2%d8%b1%d9%86%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c-3/#respond Thu, 03 Sep 2020 09:18:25 +0000 http://sngo.ir/?p=6773 بادام کوهی یا بادامچهamygdalusscoparia,درختچه سبز رنگی است که بصورت دیم در اقلیم نیمه خشک ایران میروید.
ارتفاع ۲و نیم تا ۳متر و قطر تاج پوشش آن ۲تا۲ونیم متر است.گلهای بادامچه شیرین ،صورتی و گلهای بادامچه تلخ ،سفید هستند.در تمامی خاکها ،رشد میکنندولی خاک آهکی را ترجیح میدهند و از خاک پر رطوبت و بدون زهکشی صدمه میخورند.
۴۰گونه بادامچه کوهی در دنیا شناسایی شده است که بیش از ۳۰گونه آن در ایران پراکنش دارند و از این تعداد،۱۴گونه شامل ۶هیبرید و ۸گونه معمولی ،انحصاری ایران میباشند.دامنه های ارتفاعی رویشگاه بادامچه کوهی ،بین ۸۰۰تا ۲۷۰۰متر از سطح دریا و با متوسط بارندگی ۱۵۰تا ۲۵۰میلیمتر سازگار است.
بادامچه کوهی دارای محصولات فرعی و با ارزش است.این گیاه چند‌منظوره بوده و علاوه بر استفاده از چوبش به عنوان سوخت،کاربردهای دارویی و خوراکی متعددی داشته و در داروسازی ،صنایع غذایی و بهداشتیاستفاده میشود.در منطقه فرسمانه تفرش از شاخه های نازک ان ،سبد میبافند.
خواص دارویی:
ضد عفونی کننده ،تسکین دهنده درد ،سرمه آن به جهت تقویت بینایی. ،مالیدن کوبیده آن ،ضد شوره بوده و شپشک و رشک را از بین میبرد.
میوه بادامچه کوهی ،دانه ای روغنی است که ضماد آن با سرکه ،جهت زخمهای کهنه و زخمهای چرکی پوست و زخمهای عصبی،جرب و خارش و ترکیدن پوست ،مفید است.
از پوست ساقه و بخصوص ریشه این گیاه برای دباغی کردن پوست ،درست کردن مشک آب ،مشک ویژه ماست و دوغ و….و همچنین در رنگرزی استفاده میکردند.در گذشته در مناطقی از ایران ،دانه های آن را جمع آوری و آن را درون کیسه گونی ریخته و در ته جوی آب میگذاشتندتا پس از چند روز تلخی آن از بین برود.سپس دانه را بوسیله دستاس (آسیاب دستی) می شکستند و مغز آن را خارج کرده،کمی تفت داده و بعنوان یک خوراکی خوشمزه از آن استفاده میکردند.
مغز این‌گیاه به علت داشتن کلسیم زیاد در درمان و پیشگیری از پوکی استخوان مفید است.! در ساوه به مغز بادامچه‌کوهی تفت داده شده ،لب لبو میگویند که قاطی آجیلها و یا به تنهایی قابل خوردن است.برگها و ساقه های نازک بادامچه کوهی ،خوراک خوبی برای بزهای‌وحشی است.کاشت بادامچه‌کوهی به جهت حفاظت از خاک و تنظیم آبهای سطحی و جنگلکاری در مناطق خشک ،یکی از بهترین گونه های تشکیل دهنده جامعه درختی زاگرس و سایر نقاط بخصوص اطراف دریاچه سد الغدیر ساوه است.
احیای جنگلهای بادامچه‌کوهی به دو صورت :
۱-کاشت بذر در گلدانهای پلاستیکی و انتقال به زمین اصلی.
۲- کاشت مستقیم در زمین اصلی انجام میگیرد.
کاشت بذر در طبیعت ،باید پس از اولین بارندگی در پاییز و زمانی که زمین مرطوب است انجام گیرد.حتی الامکان سعی شود ،بذرها در قسمت شمالی کوهها و تپه ها باشند تا آفتاب کمتری به انها بخورد.اینطوری تبخیر از سطح خاک ،کمتر است و گیاه نیاز کمتری به آب دارد.

 

]]>
http://sngo.ir/1399/06/13/%da%86%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%da%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%87-%d9%88-%d8%b2%d8%b1%d9%86%d8%af%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c-3/feed/ 0
گاهی کتاب بخوانیم.! http://sngo.ir/1399/06/13/%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85-15/ http://sngo.ir/1399/06/13/%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85-15/#respond Thu, 03 Sep 2020 09:17:56 +0000 http://sngo.ir/?p=6771 گاهی کتاب بخوانیم.!

هنر اندیشیدن.!
Thinking for a change.!
نوشته: جان سی مکسول.
انتشارات ابوعطا و سپید.

نویسنده آمریکایی این کتاب به زبانی دیگر به ارزش تفکر و اندیشیدن اشاره میکند.همان مفاهیمی که در دستورات قرآنی و اهل بیت به اهمیتش تاکید شده است.
در این کتاب میفهمیم :
۱) تغییر و تحول،فقط زاییده ی تفکر است.تفکری ناب و بخردانه.!
۲)ازقول لویی برگسن برنده جایزه نوبل ادبیات ۱۹۲۷میخوانیم: انسان باید همچون مرد عمل فکر کند و مانند مردی متفکر عمل کند.
۳)سقراط می آموزد: اگر انسان، زندگی خود را مدام بررسی نکند .زندگی کردن ارزشی ندارد.
۴) یکی از راههای خارج شدن از کلیشه های فکری خود ،نوآوری کردن است……از راهی غیر از راه همیشگی به محل کارتان بروید…..خود را از وضعیت اتوماتیکی که در آن قرار دارید خارج کنید.( از روزمره گی ها فرار کنید).
۵) دو فکر همیشه بهتر از یک فکر است البته زمانی که در یک راستا فکر می کنند.
۶)کسی که تنها آموزگار خودش است،احمقی را به استادی برگزیده است.!!!

]]>
http://sngo.ir/1399/06/13/%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%85-15/feed/ 0