جابرابن حیان و دانشمندان آینده ساوجی.!

جابرابن حیان ،فیلسوف ،حکیم و دانشمند ایرانی قرن دوم هجری است که عنوان نخستین شیمیدان  را به خود اختصاص داده است.! ایشان به روایتی ،یکی از شاگردان امام صادق علیه السلام بوده است‌.شیمی نام جدید ،گیمیا ...

شکارچی قانونمند، یکی از بازوهای تعادل جمعیت حیات وحش...

شکارچی قانونمند، یکی از بازوهای تعادل جمعیت حیات وحش سیدنادر صادقی راد رفتارشناس حیوانات منبع: هفته‌نامه سلامت ۹۶/۱۱/۲۸ برای کسانی که با طبیعت مانوس نیستند و به زندگی شهری خو گرفته‌اند، شکار مترادف ا...

ورزش صبحگاهی

ورزش صبحگاهی توسط مصطفی عامره مسئول کمیته ورزش صبحگاهی در حاشیه کاشت ۳۰۰۰نهال آتریپلکس در اطراف منطقه یولاق ساوه عکس: محمد مسعود امانی...

اجرای طرح جنگلانه

با تاخیر اما گسترده و پیگیر بخش ۱ انجمن حافظان رویش طبیعت از آبانماه در پی آن بود که بخشی از مراتع فرسایش یافته یا در معرض تخریب و فرسایش ویدر را با بذرکاری احیا نماید. زمین خشک و سفت این اجازه در آب...

خلقت هیچ موجودی بی‌دلیل نیست

خلقت هیچ موجودی بی‌دلیل نیست سید نادر صادقی راد رفتارشناس حیوانات منبع: هفته‌نامه سلامت ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ محیط زیست ما افسارگسیختگی‌ها و سازهای ناکوک فراوان دارد که در بسیاری موارد خود ما عامل آن هستیم. در ...

فنس کشی محوطه پایگاه منابع طبیعی در کنار سد الغدیر...

دوستان محترم برای فنس کشی محوطه پایگاه منابع طبیعی در کنار سد الغدیر نیاز به ۱۰۰لوله یا قوطی یا نبشی به ارتفاع ۲و نیم متر داریم. لطفا حتی اگر یک عدد هم دارید کمک کنید همینطور هم فنسهای عرض ۲متر به طو...

ساوه و یک سه شنبه بدون خودرو!

بازهم در یک صبح بسیار سرد پاییزی در روز سه شنبه ۱۴آذر۹۶ ،این ورزشکاران ورزش صبحگاهی تربیت بدنی ساوه بودند که دست به حرکتی نمادین زدند. جای بسی افتخار است که طراح و بانی سه شنبه های بدون خودرو در کشور...