بازگشت همه بسوی خداست

جناب آقای داود خندان‌نعمتی هنرمند گروه حافظان طبیعت ساوه و زرندیه به دیار باقی شتافت. برای این هنرمند عزیز و دوستدار طبیعت، آمرزش و مغفرت الهی و برای بازماندگانش صبر و سلامتی از د گاه احدیت مسئلت دار...