دریای پلاستیک ناجی ندارد؟

خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – یادداشت روز مهدی فرقانی پور – فعال محیط زیست بازهم به یکی از روزهای نمادین مندرج در تقویم رسیدیم، ۲۱ تیرماه روز بدون پلاستیک! بازهم طبق معمول، فقط حرف می زنیم ...

روی دیگر سکه فاجعه در کشاورزی ساوه؛

مجبوریم سرطان بکاریم! با هزار رنج و زحمت، قلب زمین را می شکافد و بذر را درون خاک قرار می‌دهد تا حاصل دسترنج خود را به خانه ببرد و معاش زن و فرزندانش را تامین کند. یک چشمش به سخاوت آسمان است، اما این ...

دستگیری متخلفان صید ماهی در خرقان.!

با توجه به دریافت گزارش مردمی ،مبنی بر تخلف صید ماهی با تور در منطقه از شب قبل ،میر معینی محیط بان ارشد اداره محیط زیست ساوه در ساعت ۷صبح روز دوشنبه ۱۸تیر ۹۷ بلافاصله در سد ورامه حضور یافته و موفق به...

نگرانی از قطع درختان خرقان

یکی از دوستان خرقانی ،این تصویر را فرستاده و ابراز نگرانی از قطع درختان خرقان نموده اند. متاسفانه در سالهای اخیر روند قطع درختان ،سیر صعودی به خود گرفته و البته بسیاری از اینها،در ملک شخصی افراد قرار...