رها سازی یک بهله سارگپه پا بلند

?این سارگپه از فروردین ماه مهمان دوستداران و حافظان طبیعت بود و از ناحیه بال آسیب دیده بود، پس از سه ماه  تیمار و مراقبت، بهبودی وسلامت خود را برای پرواز به دست آورد. روز جمعه نهم تیر ماه در طبیعت سا...

ارتقاء فرهنگ محیط زیست و حفظ طبیعت

سلام بر همه عزیزان و دوستداران طبیعت و محیط زیست ؛جهت ارتقاء فرهنگ محیط زیست و حفظ طبیعت ودر راستای اهداف خیر خواهانه شما بزرگواران ، شماره حساب گروه حافظان طبیعت را خدمتتان ارسال میکنم که به نام روح...

جلسه ارزیابی اثرات محیط زیستی

۵شنبه ۸تیر۹۶، اخرین جلسه ارزیابی اثرات محیط زیستی سایت مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه که قرار است بزودی در شمالغربی ساوه آغاز بکار نماید بود… از ساوه ،مدیر عامل گروه حافظان طبیعت ،فرقانی پور و آ...

نقاشی شهید!

امروز یک تابلو تصویر شهید والا مقام پاژنامه که توسط هنرمند نقاش گروه حافظان طبیعت استاد میرابی ،نقاشی شده بود ،تقدیم آقای سهراب پاژنامه ،رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ساوه گردید.برای این شهید عا...