طرحی نو از گروه صنعتی شیشه و بلور کاوه

طرحی نو از گروه صنعتی شیشه و بلور کاوه (ساوه) بمناسبت هفته منابع طبیعی.! کارخانجات بلور و شیشه کاوه در شهر صنعتی ساوه ، همواره در راستای گسترش فرهنگ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی به نوآوری در تبلیغات م...