تقدیر مدیر کل محیط زیست استان مرکزی از هنرمندان ساوجی حافظ طبیعت.!...

هر پیامی و دعوتی که بخواهد نافذ و تاثیر گذار باشد باید از بیان هنری مددگیرد. خوشبختانه در سالهای اخیر ،هنرمندان  فرهیخته ساوجی در راستای ارتقای فرهنگ و بینش حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست بخوبی با ...

نگذاریم شهر سالم و پاکیزه ساوه به وضع کلان شهرها دچار شود...

یادداشت محمد مسعود امانی مدیر مسئول و صاحب امتیاز ماهنامه ارتباطات مرکزی ساوه از دیر باز به شهر سالم و پاکیزه شهره بوده است که دارای هوای بدون آلودگی است. حتی پروژه «شهر سالم ساوه» از سال   ۷۶  آغاز ...

اثر استاد ستاره

سیمرغ  و پلاک اثر استاد ستاره عضو گروه حافظان طبیعت ساوه در شاهین شهر اصفهان. آین آثار بر روی درختان خشک شده خیابان اجرا شده اند.!!...

محیط زیست زرندیه و بازدید از منطقه.!

رییس محیط زیست شهرستان زرندیه آقای سجادی و یکی از اعضای هیئت مدیره حافظان طبیعت ، ضمن بازدید از کارخانه سیمان سفید زرندیه و ملاقات با مهندس قرائت در  مناطق طبیعی بخش خرقان زرندیه نیز حضور یافتند....

انصار علوی ساوه و حفظ محیط زیست شهری!

همه ساله با فرا رسیدن محرم ، هیئات و تکایای مردمی به تکاپو افتاده و برخی از آنها همچون هیئت انصار علوی ساوه ، شور حسینی را با بصیرت و شعور اسلامی در هم آمیخته و چهره مناسبی از عزاداران ابا عبدالله ال...