نجات ۱۲جوجه کبوتر توسط فعال محیط زیستی خرقان.!...

دوازده جوجه‌کبوتر چاهی که توسط شخصی ناآگاه از چاههای قنات بیرون آورده شده بودند ،توسط یکی از اعضای حافظان طبیعت ساوه نجات یافته و پس از رسیدگی و تیمار آنها، بتدریج با بدست آوردن قابلیت پرواز در همان ...

در آزاد راه ساوه به همدان،گره ها با دست باز نمیشوند؟!...

ورودی که از آزاد راه ساوه – همدان به مجتمع رفاهی و پذیرایی آسمان باز میشود آنقدر خطرناک است که موجب مصدومیت و خسارت به خودروهای مسافران مسیر گردیده است . همانطور که در عکس مشاهده میکنید کافیست ...

اورژانسی سبز اندیش ساوه.!

وقتی عوارضی اول آزاد راه ساوه به سمت همدان را رد میکنید ،پایگاه اورژانسی در کنار ورودی مجتمع آسمان و پایین روستای سیلیجرد نظرتان را جلب میکند.پایگاهی که در بیابان و کمبود آب ،تفاوتش را با فضای سبز زی...

دونده با انقراض

سال‌ها تلاش برای نجات یوزپلنگ آسیایی ‌ هنوز نتوانسته است این اطمینان را ایجاد کند که ‌یوزپلنگ آسیایی مانند شیرو ببر ایرانی در کره زمین به خاطر بدل نشود. 🔶تخمین‌های مختلفی از جمعیت یوزپلنگ‌های آسیایی ...

خدمت به خلق از نوعی دیگر.!

ساعت ۱۰صبح روز جمعه ۹شهریور ۹۷ به اتفاق یکی از اعضای گروه حافظان طبیعت ساوه که دهیار فرهیخته ای است از رازقان خرقان به سمت عباس آباد راه افتادیم. هنوز خیلی از رازقان دور نشده بودیم که درست وسط جاده آ...