زهرا خانم عظیمی

عضو گروه حافظان طبیعت ساوه ،امروز علاوه بر ارتقا کارتش ،یک بطری شیشه ای محصول گروه صنعتی کاوه (شهر صنعتی ساوه) با پیامهای محیط زیستی دریافت نمود....

گردشگری کشاورزی چیست؟

“گردشگری کشاورزی (Agritourism یا Agricultural tourism) به هرگونه فعالیت وابسته به کشاورزی گفته می شود که گردشگران را به مزرعه یا روستا بکشاند. به عبارت دیگر گردشگری روستایی را می توان کلیه فعال...

خرابی چون از حد بگذرد آباد می گردد؟!

احسان محمدی ◀️  شما هم این جمله را به زبان آورده اید؟ از آخرین باری که شنیده اید چند روز می گذرد؟ حتی چند ساعت؟! این روزها یکی از پرتکرارترین ضرب المثل ها بین عموم مردم همین است.  نشانه ای از ناامیدی...

خطر استخرهای نگهداری آب باغات اطراف ساوه و زرندیه ....

در سالهای اخیر به دلیل کمبود آب و ایجاد روشهای آبیاری قطره ای ،باغداران اکثر نقاط ایران بخصوص باغداران ساوجی به ایجاد چنین استخرهای عمیقی روی آورده اند که گاه بیش از ۴متر عمق داشته و در صورت افتادن ح...