خانه » محیط زیست » مشاوران با آب كن اقيانوس را هم پر مي كنند (بخش دوم)

مشاوران با آب كن اقيانوس را هم پر مي كنند (بخش دوم)

حسين آخاني (شرق ۲۶/۷/۱۳۸۹)
چه مي شد به جاي اين پروژه «تبليغاتي» يك خط مترو از انقلاب به تجريش مي كشيديد تا ميدان انقلاب، كوي دانشگاه تهران، پارك گفت وگو، برج و بيمارستان ميلاد و نمايشگاه بين المللي و دانشگاه شهيد بهشتي و تجريش را به هم وصل مي كرديد تا امروز مجبور نباشيد اتوبان چمران را هر روز پهن تر و پهن تر كنيد و اين همه هزينه و مزاحمت براي شهروندان و ساكنان ايجاد كنيد؟ چرا با يك خط مترو درد را ريشه اي درمان نمي كنيد؟ ظاهراً در نقشه هاي ۵۰،۴۰ سال پيش براي مسير مترو پيش بيني نشده است! آن زمان اتوبان چمران براي اتصال شمال به جنوب كفايت مي كرد. مگر شما مجري طرح هاي زمان رژيم گذشته ايد؟ همين مشكل در سد سازي است و آقايان مدعي اند كه ساخت اين سدها در رژيم گذشته توسط طراحان امريكايي ريخته شده است. چگونه است كه امروز شهرداري طرح مرده و رويايي ۱۳۴۹- كه براي اهداف خاص توسط رژيم طاغوت طراحي شده- را اجرا مي كند و قول جذب دو ميليون توريست در سال را مي دهد. لطفاً به شهردار محترم توصيه كنيد كه همه مشاوره ها در راستاي اهداف ملي نيست. بهتر است حداقل يك سال قبل از اجراي پروژه هاي كلان آنها را رسماً آگهي كنيد تا متخصصان و شهرونداني كه منافع ملي را به منافع شخصي ترجيح مي دهند آنها را ارزيابي و نقد كنند تا طرحي صيقل خورده و با حداقل اشكال اجرا شود. صادق ترين مشاوران آناني هستند كه پول نمي گيرند.
اگر اين سنت در دوران شهرداري نهادينه شود شايد بزرگ ترين خدمت به مديريت شهري و حتي كشوري مي شود. شما به عنوان مشاور زيست محيطي شهردار وظيفه داريد به شهرداران محترم آموزش دهيد كه جايگزين كردن فضاي سبز طبيعي با فضاي سبز دست كاشت در دنياي امروز طرد شده است. شما قطعاً به تعريف و عملكرد اكولوژيكي يك رودخانه آشناييد. شما حتماً مي دانيد يك بوته درمنه با يك باران در زمستان تا سال بعد زنده مي ماند. شما حتماً اطلاع داريد يك بوته جاروي وحشي(Kochia scoparia) به دليل نوع فتوسنتز C4 بدون آبياري تا دو متر رشد مي كند و در گرم ترين روزهاي سال فضاي ما را بدون آبياري و باغباني سبز مي كند و در همه جاي ايران به طور خودرو بدون بذرپاشي درمي آيد. ولي كارگران و باغبانان شما اگر بوته جارويي را ببينند آن را سريعاً به جرم علف هرز اعدام مي كنند. آنچه امروز در شهرداري مد شده كه رودخانه را با بتن و چمن ساماندهي مي كنند تا فضاهاي مصنوعي بسازند، و با آب زياد آن را سبز نگه دارند با هيچ معيار علمي، مديريتي و تفرجي همخواني ندارد و در تقابل با اصلاح الگوي مصرف است. آنچه امروز در دره فرحزاد و پارك پرديسان رخ داده و در كن ادامه دارد از اساس غلط است.
ما از مشاور زيست محيطي شهرداري تهران به عنوان بازوي مشاوره اي در شهرداري انتظار بيشتري داريم تا پاسدار تنوع زيستي تهران باشد نه حامي چمن كاري و چند گياه زينتي خارجي. اگر پوشش هاي گياهي كه قبلاً در امتداد بزرگراه چمران بود با اين فضاي سبز تجملي جايگزين نمي شد فقط با ۲۰ درصد همين آبياري بعد از چند سال به جنگل طبيعي تبديل مي شد. از نظر اكولوژيكي اگر ميزان بارندگي ساليانه از ۵۰۰ ميليمتر تجاوز كند و عامل تخريبي مانند چرا وجود نداشته باشد شرايط تشكيل جنگل طبيعي به وجود مي آيد. ميزان بارندگي محدوده اتوبان چمران نزديك ۴۰۰ ميليمتر است. لطفاً محاسبه كنيد كه در سال چند صد ميليمتر صرف آبياري چمن ها مي شود؟ اگر پوشش طبيعي حفظ مي شد بعد از مدت كوتاهي پوشش طبيعي جنگلي در امتداد اتوبان به وجود مي آمد، آن هم پوششي پايدار با تنوع زيستي فوق العاده. اما وقتي طرح هاي درياچه چيتگر را ديدم، همان بساط چمن كاري و حيف و ميل كردن آب موج مي زند. حتماً مي دانيد با احداث درياچه تمام پوشش استپي منطقه نابود مي شود. مساله فقط از بين رفتن درخت نيست. بوته هاي وحشي از نظر اكولوژيكي و تنوع زيستي از درختان مهم ترند. رسالت شما به عنوان مشاور محيط زيست شهردار محترم حفظ تنوع زيستي مطابق كنوانسيون تنوع زيستي و اصل ۵۰ قانون اساسي است نه توجيه طرح هاي ضدمحيط زيستي.
https://t.me/eviron_concerns

دغدغه‌های محیط زیستی و دانشگاهی-Environmental and Academic Concerns
هدف این کانال انتشار نگرانی‌های محیط زیستی و دانشگاهی کشورمان ایران و جهان است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *