گزارش فعالیت گروه سال ۱۳۹۶

به نام خالق نور و وجود و زیبایی   برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست، هر روز یک گام به پیش! گروه دوستداران و حافظان طبیعت، هم به جهت شفاف سازی و هم به جهت تبلیغ و نشر فعالیت ها و آگاه سازی همه سال...

سندرم نفتخواری

امروز در محوطه فضای سبز برق آلستوم گشتم، تقریبا هیچ گیاه بومی کاشته شده ندیدم. این تقصیر متوجه ما دانشگاهیان چه در دانشکده های علوم و زیست شناسی و چه دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی است. البته تقصی...

زرباف امین ،همچنان محیط زیستی است…!!...

آقای مقدم ،مالک شرکت نساجی زرباف امین در شهر صنعتی ساوه از زمره افراد فرهیخته ای است که نظرات محیط زیستی را در صحنه عمل ،پیاده و به اجرا میگذارد.! در این راستا ،ایشان علاوه بر اقدامات قبلی و همکاری ب...

آیا نصب دوربین مداربسته جرم است؟

در این گزارش، به موضوع جرم بودن یا نبودن نصب دوربین های مداربسته پرداخته شده است. آیا نصب دوربین مداربسته جرم است؟ ✏️این سوالی است که بسیاری از مشتریان دوربین مداربسته مطرح می کنند. در این مطلب بیشتر...

روش عالی برای افزایش رطوبت خاک و صرفه جویی در آب در سیمان سفید ساوه.!...

ریختن یک لایه ۱۰تا۱۵سانتیمتری از پوشالها و تراشه های چوب بر روی زمینهای کشاورزی و باغات ،باعث حفظ رطوبت خاک و نرمی آن شده و در نتیجه آب کمتری برای آبیاری مصرف میشود.همین تراشه های چوب و پوشالها اگر ب...

اقدام محیط زیستی کشاورز الوسجردی.!

خوشبختانه در سالهای اخیر به جهت صرفه جویی در آب ،استفاده از روشهای نوین آبیاری فراگیر شده است.یکی از این روشها ،آبرسانی از طریق لوله های پلاستیکی (tape) است. اما متاسفانه از طرفی مشاهده میشود که برخی...