خانه » محیط زیست » وقتی یکی زندانی جنگ جهانی دوم انقلابی در علم تکامل ایجاد کرد

وقتی یکی زندانی جنگ جهانی دوم انقلابی در علم تکامل ایجاد کرد

حسین آخانی
هنیگ حشره شناسی آلمانی بود که در جنگ جهانی دوم به جاسوسی برای نازی ها متهم شد. او در زندان انگلیسی ها بود. همسرش با رساندن کاغذ و قلم به او کمک کرد که بتواند بنویسد. او در زندان کتابی نوشت که اساس دانش و روش کلادیستیک و تبارشناسی موجودات (شناخت روابط تکاملی) شد. این کتاب در سال پنجاه میلادی منتشر شد ولی در سال شصت و شش به انگلیسی ترجمه شد و توانست انقلابی در علم ایجاد کند.
این داستان کوتاه را امروز همکار من هلگا در کورس فیلوژنی در آنکارا گفتند. من آن را برای شما بازگو می کنم که بدانید سختی ها الزاما باعث نمی شود شما موفقیت علمی کسب نکنید. دو روز پیش همکار آمریکایی من گفت “من به داشتن دانشجویان شما حسادت می کنم. چگونه دانشجویانی که سالها از دنیا دور شده اند اینقدر خوب انگلیسی حرف می زنند و تحقیقاتی در این سطح بالا انجام می دهند؟”
یک محقق واقعی و یک فعال واقعی محیط زیست، حتی اگر به ناحق به زندان بیفتد، به ناحق از بسیاری از حقوق حرفه ای خود محروم شود، به نا حق نا مردانه حتی از ورود به بزرگترین هرباریوم کشور منع شود، و با وجود همه پتانسیل هایی که دارد عده ای تنگ نظر و اهل زد و بند زندگی حرفه ای او را چنان تنگ کنند که گاهی آرزوی مرگ کند، باز هم می تواند با حفظ استاندارد، با تلاش و پشتکار کاری کند که امثال هنیگ در تاریخ کردند. یاس، نومیدی و خستگی اگر چه جزئی از غریزه انسانی است، اما مهمترین راز تکامل توانایی موجودات در مقاومت و سازش با شرایط سخت است. تکامل همیشه از گردنه های سخت عبور کرده و تفاوتی هم بین تکامل زیستی و اجتماعی نیست.

وقتی یکی زندانی جنگ جهانی دوم انقلابی در علم تکامل ایجاد کرد حسین آخانی هنیگ حشره شناسی آلمانی بود که در جنگ جهانی دوم به جاسوسی برای نازی ها متهم شد. او در زندان انگلیسی ها بود. همسرش با رساندن کاغذ و قلم به او کمک کرد که بتواند بنویسد. او در زندان کتابی نوشت که اساس دانش و روش کلادیستیک و تبارشناسی موجودات (شناخت روابط تکاملی) شد. این کتاب در سال پنجاه میلادی منتشر شد ولی در سال شصت و شش به انگلیسی ترجمه شد و توانست انقلابی در علم ایجاد کند. این داستان کوتاه را امروز همکار من هلگا در کورس فیلوژنی در آنکارا گفتند. من آن را برای شما بازگو می کنم که بدانید سختی ها الزاما باعث نمی شود شما موفقیت علمی کسب نکنید. دو روز پیش همکار آمریکایی من گفت "من به داشتن دانشجویان شما حسادت می کنم. چگونه دانشجویانی که سالها از دنیا دور شده اند اینقدر خوب انگلیسی حرف می زنند و تحقیقاتی در این سطح بالا انجام می دهند؟" یک محقق واقعی و یک فعال واقعی محیط زیست، حتی اگر به ناحق به زندان بیفتد، به ناحق از بسیاری از حقوق حرفه ای خود محروم شود، به نا حق نا مردانه حتی از ورود به بزرگترین هرباریوم کشور منع شود، و با وجود همه پتانسیل هایی که دارد عده ای تنگ نظر و اهل زد و بند زندگی حرفه ای او را چنان تنگ کنند که گاهی آرزوی مرگ کند، باز هم می تواند با حفظ استاندارد، با تلاش و پشتکار کاری کند که امثال هنیگ در تاریخ کردند. یاس، نومیدی و خستگی اگر چه جزئی از غریزه انسانی است، اما مهمترین راز تکامل توانایی موجودات در مقاومت و سازش با شرایط سخت است. تکامل همیشه از گردنه های سخت عبور کرده و تفاوتی هم بین تکامل زیستی و اجتماعی نیست.

A post shared by Hossein Akhani (@hosseinakhani) on

Hossein Akhani
وقتی یکی زندانی جنگ جهانی دوم انقلابی در علم تکامل ایجاد کرد حسین آخانی هنیگ حشره شناسی آلمانی بود که در جنگ جهانی دوم به جاسوسی برای نازی ها متهم شد. او در زندان انگلیسی ها بود. همسرش ب…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *