تقدیر از سوژه شکار لحظه در ساوه .!

محمد امین قربانی همان نوجوانی است که فعالیتش در روز سیزده بدر ،شکار دوربین محمد وجدانی از اعظا گروه حافظان طبیعت ساوه شد.! نوجوانی که با بینش روشن محیط زیستی اش ،وظیفه خود دانست که نه تنها زباله بر ز...

فعالیت موفق پناهگاه موقت ویژه سگ های ولگرد در ساوه نیازمند مشارکت مردم...

محسن مددی معاونت خدمات شهری شهرداری ساوه در جلسه بررسی مشکلات و ارائه برنامه ها که با حضور فرقانی پور مدیرعامل مؤسسه مردم نهاد دوستداران و حافظان طبیعت جهت فعالیت مطلوب پناهگاه موقت ویژه سگ های ولگرد...

نشست خوب محیط زیستی با معاون خدمات شهری شهرداری!...

آقایان: هوشنگی فر ،رییس هیئت مدیره ،مهندس بهرامی عضو هیئت مدیره و یکی دیگر ازاعضا گروه حافظان طبیعت ساوه در روز سه شنبه ۱۴فروردین۹۷ ملاقاتی با آقای مهندس مددی ،معاونت محترم خدمات شهری شهرداری ساوه دا...

سال حمایت از طبیعت ایرانی

حسین آخانی ۱️⃣ مهمترین سرمایه طبیعی کشور ما کمی بیش از ۷۵۰۰ گونه گیاهی آوندی است که به صورت خودرو در طبیعت ایران رویش دارند. نزدیک ۲۰۰۰ گونه آن یعنی ۲۴ درصد، انحصاری مرزهای جغرافیایی ایران است. این گ...