یک خاطره

حسین آخانی ✅ زمانی که در آلمان دانشجو بودم برای تعویض پاسپورت به کنسولگری ایران در مونیخ مراجعه کردم. در آن زمان هنوز اینترنت و کامپیوتر عمومی نشده بود. باید فرمی دستی را پر می‌کردی و مدارک تحویل می‌...