همایش سیاه گوش در شهر صنعتی کاوه ساوه !

سوم مارس برابر با ۱۲ اسفندروز جهانی حیات وحش نامگذاری شده است. شعار امسال : گربه های بزرگ جثه ،صیادان طبیعی در معرض تهدید .! است.امروز کاری برای کمک به حفاظت این مخلوقات باشکوه آفرینش انجام دهیم. سیا...

در روز درختکاری پرورش، نگهداری و کاشت درخت بومی را به ارزش و افتخار تب...

✍️ احسان میرزائی کنشگر محیط زیست: 🌳 پیش از شروع #فصل_درختکاری برنامه‌ریزی و مطالعه دقیق داشته باشیم،  چون خیلی مهمه که #بذر یا #نهال درختی را بکاریم که بومی منطقه مورد نظر باشد. 🌰 برخی ممکن است بذر د...

کارت vip

کارت vip,حافظان طبیعت ساوه برای کودک فعال محیط زیست و منابع طبیعی خانم حانیه قربانی که ۶ساله هستند.

فضای سبز در کارخانه سیمان سفید زرندیه !...

فضای سبز در کارخانه سیمان سفید زرندیه ! مهندس قرائت،مدیر کارخانه سیمان سفید زرندیه ،دوسالیست که در فضای مجازی با حافظان طبیعت در ارتباط است .در روز سه شنبه ۸ اسفند ۹۶ فرصتی ایجاد شد تا به اتفاق مهندس...

پرنده شکاری

این پرنده شکاری امروز از طرف محیط زیست ساوه تحویل مهندس بهرامی داده شد تا تیمار و رسیدگی کنند. ایشان و خانواده محترمشان یاور همیشگی وحوش مصدوم و عضو هیئت مدیره حافظان طبیعت ساوه هستند...