رونمایی از تندیس سیاه گوش

رونمایی از تندیس سیاه گوش گونه جانوری نادر شهرستان ساوه با حضور مسئولین در مراسم افتتاحیه المپیاد ورزش های همگانی ساوه پنجشنبه ۹۶/۱۱/۲۶ – سالن فجر  ...