بمبهای انرژی پاک در دبستان عطیه ساوه!

فرهنگیان از تاثیر گذارترین اقشار جامعه اند. آموزش‌و پرورش اگر به معنای واقعی و توامان آن باشد ،تضمین کننده فردای میهن است . بزرگی گفته بود:فردای شما ،فردای دشواریست که اگر مجهز به علم و تقوا و شعور ا...

پسران علوی ساوه ،فعالند و پر انرژی! ماشاالله به آنها.!...

مدیران و معلمان مجتمع آموزشی پسرانه علوی ،دو سالیست که در زمینه های عملی و اجرایی حفظ محیط زیست و منابع طبیعی ،مشوق دانش آموزان هستند .به بهانه دریافت ۲۵گزارش فعالیت دانش آموزان کلاس های پنجم امامت و...

گزارش فعالیتهای زیست محیطی هنرستان زینب کبری(س)...

دراوایل سال جاری این هنرستان ،ضمن آموزش وانتخاب همیاران محیط زیست از بین دانش آموزان ،فعالیتهای محیط زیستی خودرا باهمکاری مدیریت محترم هنرستان سرکار خانم وکیلی و دبیر تربیت بدنی سرکارخانم اخوان به صو...

فنس کشی محوطه پایگاه منابع طبیعی در کنار سد الغدیر...

دوستان محترم برای فنس کشی محوطه پایگاه منابع طبیعی در کنار سد الغدیر نیاز به ۱۰۰لوله یا قوطی یا نبشی به ارتفاع ۲و نیم متر داریم. لطفا حتی اگر یک عدد هم دارید کمک کنید همینطور هم فنسهای عرض ۲متر به طو...

بهبود شاخص‌های مدیریت آب

مدیر امور منابع آب شهرستان ساوه از بهبود شاخص‌های مدیریت آب در دشت‌های ساوه و نوبران خبر داد. 🔹نقی بهجت در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، منطقه مرکزی، متوسط افت منابع آب زیرزمینی در دشت ساوه را از  ۱٫۵ مت...

بسیج خرقانی ها در تغذیه وحوش !

شاید در طول سال ،چند روزی برف سنگین باریده و نیاز شود که به وحوش غذا رسانی نماییم. هم اکنون به علت وفور جاده ها و آزاد راهها ،مهاجرت وحوش محدود شده و انها بصورت جز یره ای در یک محدوده محبوس شده اند.ب...