کاشت ۳۰۰۰نهال اتریپلکس

توجه.       توجه با سلام این جمعه ،یعنی جمعه ۲۷بهمن ۹۶با مشارکت اداره منابع طبیعی و ابخیزداری شهرستان ساوه ،قصد کاشت ۳۰۰۰نهال اتریپلکس در اطراف یولاق را داریم. لطفا ضمن‌حضور فعال خود و خانواده محترمت...