حافظ طبیعت

اقای محمدی در خیابان ولی عصر عج ساوه مغازه نانوایی نان بربری و نان ساجی دارند.ایشان و همکارشان از علاقمندان طبیعت ومحیط زیست میباشند در داخل مغازه پوسترهای حیات وحش و پیامهای محیط زیستی به چشم میخورد...

گزارش سالیانه حافظان طبیعت۹۵

اقای محمدی در خیابان ولی عصر عج ساوه مغازه نانوایی نان بربری و نان ساجی دارند.ایشان و همکارشان از علاقمندان طبیعت ومحیط زیست میباشند در داخل مغازه پوسترهای حیات وحش و پیامهای محیط زیستی به چشم میخورد...

حافظان طبیعت و محیط زیست

اقای علی اصغر سرمستی، یکی از علاقمندان به حفظ طبیعت و محیط زیست در خرقان که اهل روستای بندامیر هستند و در خیابان صیاد شیرازی ساوه به شغل نانوایی اشتغال دارند. برای ایشان و خانواده محترم آرزوی سلامتی ...

رشد بادامچه های کوهی

ادامچه های کوهی کاشته شده در جوار دریاچه سد الغدیر توسط حافظان طبیعت ساوه ،رشد خوبی کرده اند .کاشت انها بصورت بذر اهدایی منابع طبیعی ساوه بوده است.!...