واقعا جای تاسف دارد!!!!

بعد کاشت نهال در سد ساوه به سمت دریاچه سد رفتم متاسفانه پرایدی را مشاهده کردم که کلی از بوته های اطراف را جهت سوزاندن کنده بود ودو اسلحه ساچمه ای هم داشتند که پندگان داخل اب را هدف قرار میدادند که خو...