مقایسه ایران و آفریقای جنوبی از نظر حفاظت محیط زیست...

به گزارش دوست عزیزمان جناب آقای بهرامی که برای فتح قله کلیمانجارو به آفریقا سفر کرده اند فدراسیون مخالف صعودهای با تعداد بالاست و جدیدا گروها را ملزم کرده به آموزشهای زیست محیطی منتهی نهادها و سازمان...