کاشت دوباره بذر بادامچه کوهی

روز ۵شنبه ۱۴ بهمن ۹۵ حدود ۱۰۰۰ بذر بادامچه کوهی اهدایی اداره منابع طبیعی شهرستان ساوه در ۵۰۰ چاله در جوار دریاچه سد الغدیر ساوه، توسط دوستداران و حافظان طبیعت کاشته شد.  ...