روایت علی_مهاجران، همکار عکاس و عاشقم

سه شنبه ۱۱ آبان ۹۵ – در منطقه حفاظت شده #بزقوش، آذربایجان شرقی و در مسیر روستای اردها، باد بسیار شدیدی شروع شد که تا انتهای روز ادامه پیدا کرد، کمی که در مسیر ارتفاع گرفتیم، سرعت باد به بیش از ...