بهار در زمستان با کاشت هزار نهال!!

روز جمعه ۱بهمن ۹۵ روز شاد و پر نشاطی بود! به همت اداره منابع طبیعی شهرستان ساوه و با مشارکت دوستداران و حافظان طبیعت این شهرستان، تعداد ۱۰۰۰ نهال اتریپلکس در کنار دریاچه سد الغدیر ساوه کاشته شد. از ا...

واقعا جای تاسف دارد!!!!

بعد کاشت نهال در سد ساوه به سمت دریاچه سد رفتم متاسفانه پرایدی را مشاهده کردم که کلی از بوته های اطراف را جهت سوزاندن کنده بود ودو اسلحه ساچمه ای هم داشتند که پندگان داخل اب را هدف قرار میدادند که خو...